Flip book element

Bàn Trang Điểm Nhập Khẩu BTD24

3.250.000 

 • Chất liệu gỗ MDF mạ PVD, các dăm gỗ qua quá trình xử lý công nghiệp đảm bảo độ chắc chắn
 • Có khả năng chống ẩm và mối mọt, đặc biệt không bị ố vàng trong quá trình sử dụng.
 • Màu sắc: hiện đại dễ dàng kết hợp với các món nội thất khác trong nhà
 • Kích thước (D x R x C): Bàn:100cm*40cm*78cm
 • Gương đường kính: 45cm. Điện cảm biến
 • Bảo Hành: 6 Tháng
Mã: BTD24 Danh mục:
Đọc tiếp

Bàn Trang Điểm Nhập Khẩu BTD23

3.200.000 

 • Chất liệu gỗ MDF mạ PVD, các dăm gỗ qua quá trình xử lý công nghiệp đảm bảo độ chắc chắn
 • Có khả năng chống ẩm và mối mọt, đặc biệt không bị ố vàng trong quá trình sử dụng.
 • Màu sắc: hiện đại dễ dàng kết hợp với các món nội thất khác trong nhà
 • Kích thước (D x R x C): Bàn:100cm*40cm*78cm
 • Gương đường kính: 45cm. Điện cảm biến
 • Bảo Hành: 6 Tháng
Mã: BTD23 Danh mục:
Đọc tiếp

Bàn Trang Điểm Nhập Khẩu BTD22

2.800.000 

 • Chất liệu gỗ MDF mạ PVD, các dăm gỗ qua quá trình xử lý công nghiệp đảm bảo độ chắc chắn
 • Có khả năng chống ẩm và mối mọt, đặc biệt không bị ố vàng trong quá trình sử dụng.
 • Màu sắc: hiện đại dễ dàng kết hợp với các món nội thất khác trong nhà
 • Kích thước (D x R x C): Bàn:100cm*40cm*78cm
 • Gương đường kính: 45cm. Điện cảm biến
 • Bảo Hành: 6 Tháng
Mã: BTD22 Danh mục:
Đọc tiếp

Bàn Trang Điểm Nhập Khẩu BTD21

3.100.000 

 • Chất liệu gỗ MDF mạ PVD, các dăm gỗ qua quá trình xử lý công nghiệp đảm bảo độ chắc chắn
 • Có khả năng chống ẩm và mối mọt, đặc biệt không bị ố vàng trong quá trình sử dụng.
 • Màu sắc: hiện đại dễ dàng kết hợp với các món nội thất khác trong nhà
 • Kích thước (D x R x C): Bàn:100cm*40cm*78cm
 • Gương đường kính: 45cm. Điện cảm biến
 • Bảo Hành: 6 Tháng
Mã: BTD21 Danh mục:
Đọc tiếp

Bàn Trang Điểm Nhập Khẩu BTD20

3.200.000 

 • Chất liệu gỗ MDF mạ PVD, các dăm gỗ qua quá trình xử lý công nghiệp đảm bảo độ chắc chắn
 • Có khả năng chống ẩm và mối mọt, đặc biệt không bị ố vàng trong quá trình sử dụng.
 • Màu sắc: hiện đại dễ dàng kết hợp với các món nội thất khác trong nhà
 • Kích thước (D x R x C): Bàn:100cm*40cm*78cm
 • Gương đường kính: 45cm. Điện cảm biến
 • Bảo Hành: 6 Tháng
Mã: BTD20 Danh mục:
Đọc tiếp

Bàn Trang Điểm Nhập Khẩu BTD19

3.100.000 

 • Chất liệu gỗ MDF mạ PVD, các dăm gỗ qua quá trình xử lý công nghiệp đảm bảo độ chắc chắn
 • Có khả năng chống ẩm và mối mọt, đặc biệt không bị ố vàng trong quá trình sử dụng.
 • Màu sắc: hiện đại dễ dàng kết hợp với các món nội thất khác trong nhà
 • Kích thước (D x R x C): Bàn:100cm*40cm*78cm
 • Gương đường kính: 45cm. Điện cảm biến
 • Bảo Hành: 6 Tháng
Mã: BTD19 Danh mục:
Đọc tiếp

Bàn Trang Điểm Nhập Khẩu BTD18

3.100.000 

 • Chất liệu gỗ MDF mạ PVD, các dăm gỗ qua quá trình xử lý công nghiệp đảm bảo độ chắc chắn
 • Có khả năng chống ẩm và mối mọt, đặc biệt không bị ố vàng trong quá trình sử dụng.
 • Màu sắc: hiện đại dễ dàng kết hợp với các món nội thất khác trong nhà
 • Kích thước (D x R x C): Bàn:100cm*40cm*78cm
 • Gương đường kính: 45cm. Điện cảm biến
 • Bảo Hành: 6 Tháng
Mã: BTD18 Danh mục:
Đọc tiếp

Bàn Trang Điểm Nhập Khẩu BTD17

3.200.000 

 • Chất liệu gỗ MDF mạ PVD, các dăm gỗ qua quá trình xử lý công nghiệp đảm bảo độ chắc chắn
 • Có khả năng chống ẩm và mối mọt, đặc biệt không bị ố vàng trong quá trình sử dụng.
 • Màu sắc: hiện đại dễ dàng kết hợp với các món nội thất khác trong nhà
 • Kích thước (D x R x C): Bàn:100cm*40cm*78cm
 • Gương đường kính: 45cm. Điện cảm biến
 • Bảo Hành: 6 Tháng
Mã: BTD17 Danh mục:
Đọc tiếp

Create a Flip Book for any product category. You can also select custom posts.