Bảng từ 1m8 BT04

1.250.000 

còn 3 hàng

Bảng từ 1m8 BT04

1.250.000