Bảng Flipchart BF01

1.400.000 

còn 4 hàng

Bảng Flipchart BF01

1.400.000